Beställning Chefsrekrytering

Qvaser marknadsförs av Recruitmore Sverige AB. Vanligen fyll i formuläret, vi kommer att kontakta dig inom kort.


Avtalsvillkor

Tjänsten Digital chefsrekrytering tillhandahålls av Recruitmore Sverige (org.nummer: 5592514359)

Pris: 40 000 kr exklusive moms.

Fakturering sker i 2 steg:

Startavgift: 4000 kr (10 %)

Fakturering vid anställningsavtal: 36 000 kr (90 %)

Skulle kundföretaget inte vilja anställa någon av Recruitmores kandidater eller om kundföretaget vill avbryta rekryteringsprocessen uteblir den sista debiteringen om 24 000 kr till kunden.

Betalningsvillkor: 15 dagar från fakturadatum.