Hyr en digital rekryteringskonsult

Hyr en rekryterare av oss när ett rekryteringsbehov uppstår eller om du vill skapa en intern rekryteringsfunktion. Vår konsult kan hjälpa dig med hela rekryteringsprocessen eller specifika delar av processen där du känner att du saknar kunskap eller tid. Du betalar alltid ett fast timpris och du avgör själv hur mycket hjälp du vill ha, på så vis får du en kontroll av kostnaderna.

Några av fördelarna med att anlita en rekryteringskonsult:

  • Du får tillgång till en egen rekryterare när du behöver en.
  • Våra konsulter har gedigna kunskaper och erfarenheter inom rekrytering.
  • Konsulten gör kostnadseffektiva val och tar hand om tidskrävande uppgifter.
  • En bättre kandidatupplevelse, kandidaten slipper att uppleva en mellanhand som gör processen snabbare.
  • Du får rådgivning och utbildning genom vår konsult.
Vårt timpris: 790 kr

Hur din konsult hjälper dig

Rekryteringsstrategi

Vi hjälper er att sätta en strategi såsom hur ni ska hitta rätt kandidater. Det kan handla om val av annonseringskanaler, nätverk och andra tjänster.

Skapa kravprofil och annons

Konsulten hjälper dig att skapa en kravprofil för tjänsten och skriva en annons.

Search/Headhunting

Search/Headhunting är i många fall nödvändigt för att lyckas rekrytera rätt kompetens. Våra konsulter har kunskapen och nätverken för att hitta rätt kandidater.

Urvalsarbete

Gå igenom alla ansökningar och göra en första gallring bland de sökande kandidaterna.

Intervjuer/Second opinion

Konsulten hjälper dig med en första intervju eller genomför intervju efter dig för att ge dig en second opinion.

Bakgrundskontroller

Bakgrundskontroller som referenstagningar och kontroll av fällande domar.

Stärka ditt arbete med Employer branding

Du får hjälp rådgivning och/eller praktiskt arbete med Employer Branding, ditt varumärke som arbetsgivare.

Skapa rekryteringsfunktion

Vi kan hjälpa dig att bygga en intern rekryteringsfunktion. Val av leverantörer av rekryteringsverktyg, tester, skapa mallar och strukturer.