Digital rekrytering av chefer och ledande roller

Vi är experter på rekrytering av chefer/ledare. Vi har erfarenhet att rekrytera inom butik/handel, ekonomi, fastigheter, försäljning, teknik, tillverkningsindustri och vård. Dessutom erbjuder ett av marknadens absolut bästa priser inom chefs- och specialistrekrytering.

Våra nycklar för att lyckas:

✅ Vi vet vilka platser där vi ska leta efter kandidatere

✅ Vi har ett stort internt kontaktnät i många olika branscher, i hela Sverige

✅ Vi har TIDEN som är den viktigaste nyckeln till framgång

✅ Vi tar endast uppdrag som vi tror vi kan lösas

Vår rekryteringsprocess

1. Profiltagning

Vi börjar processen med ett digitalt möte där vi lär känna ert företag närmare, går igenom kravprofilen för tjänsten, vad ni erbjuder kandidaterna etc.

2. Vi söker efter kandidater

Vi startar sökandet efter kandidater i vår kandidatbank, i vårt interna nätverk samt i externa kandidatbanker. Vi annonserar även tjänsten i digitala kanaler.

3. Kadidatpresentation

När vi får fram kandidater går vi igenom dessa löpande och du avgör vilka du vill träffa och intervjua.

4. Intervjuer & anställning

Du intervjuar kandidater och anställer den kandidaten som passar bäst för rollen. Vi tackar övriga kandidater för visat intresse.

Vårt erbjudande

Ett fast och lågt pris, 40 000 kr

Arvodet delas upp i två steg:

Steg 1: 10 % (4000 kr) vid uppstart av rekryteringsarbetet.

Steg 2: 90 % (36 000 kr) när du har skrivit anställningsavtal med en kandidat.